Mokomojoje knygoje pristatomi karjeros organizacijose vystymo ir valdymo klausimai. Knygoje nagrinėjama asmeninės ir organizacinės karjeros ypatumai; pirmieji žingsniai ir veiklos organizacijoje; darbuotojų poreikiai ir karjeros vystymo galimybės organizacijoje; karjeros etapai ir jų uždaviniai; talentai ir jų įtaka karjeros valdymui; galimybės ir jų panaudojimas karjeros plėtroje  bei darbuotojų karjeros vaidmenys ir jų vystymo klausimai.

Mokomoji knyga skiriama studentams bei įvairių organizacijų vadovams ir darbuotojams.