Metodinės priemonės tikslas – supažindinti studentus su pagrindinėmis meno projektų valdymo metodikomis, esminiais projektų valdymo etapais, jų turiniu ir sąsajomis, išmokyti studentus naudotis klasikinėmis bei naujausiomis meno ir kultūros projektų valdymo strategijomis, taip pat naujosiomis technologijomis, užtikrinančiomis geresnius išteklių panaudojimo ir projekto rezultatus. Pasitelkus informacinių technologijų aplinkas, plėtojamos šios naujos temos: meno kritika ir meno projektų valdymas: kintančios disciplinų tapatybės ir sąveikos laukai, meno projektų valdymas kaip kultūros politikos dalis, instituciniai ir neinstituciniai meno projektai, jų valdymo specifika, klasikinių ir netradicinių Lietuvos meno projektų lyginamoji analizė.